I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015, Bydgoszcz

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję o Przywiązaniu, której celem jest systematyczne podsumowanie badań nad przywiązaniem i bliskimi więziami, prowadzonych w Polsce. Konferencja skierowana jest do psychologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (socjologów, antropologów, pedagogów, przedstawicieli nauk medycznych, ekonomicznych i innych).

Naszym długoterminowym celem jest rozpowszechnienie wyników polskich badań nad przywiązaniem w kraju oraz poza jego granicami. Mając to na uwadze planujemy dwa zbiory publikacji poświęcone przywiązaniu: jeden anglojęzyczny numer Polskiego Forum Psychologicznego z wybranymi artykułami, który zostanie przez nas upowszechniony w wersji elektronicznej za granicą, oraz polskojęzyczną monografię. Mamy również nadzieję, że uda nam się organizować tą konferencję cyklicznie.

Ponadto, celem konferencji jest integracja środowiska naukowców i praktyków zajmujących się przywiązaniem i więziami. W tym celu zorganizujemy dwa warsztaty przedkonferencyjne.

Pierwszy, "Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)" zapewni uczestnikom szkolenie w zakresie stosowania programu interwencji rodzinnej promującej zachowania rodzicielskie prowadzące do rozwoju ufności przywiązaniowej u dzieci. Program powstał w Holandii i jest stosowany z powodzeniem w wielu krajach na świecie. Udział w warsztacie zapewni uczestnikom:

1. uzyskanie certyfikatu udziału w szkoleniu (poziom 0);
2. możliwość odbycia 3 sesji z superwizorem (przez Skype) związaną z uzyskaniem certyfikatu stopnia pierwszego (poziom 1) uprawniającego do: stosowania programu w praktyce terapeutyczno-interwencyjnej i w badaniach naukowych; oraz
3. ukończenia stopnia drugiego (poziom 2) z rangą zaawansowanego szkoleniowca VIPP-SD.

Drugi warsztat, „Analizy moderacyjno-mediacyjne w badaniach relacji rodzinnych”, będzie miał charakter metodologiczny i zostanie poświęcony zastosowaniu analiz wielozmiennowych w badaniu przywiązania i bliskich więzi. Warsztat w sposób praktyczny wprowadzi w analizy moderacyjno-mediacyjne przy wykorzystaniu pakietów statystycznych typu SPSS oraz modelowania równań strukturalnych (na przykładzie darmowego programu R environment).

Organizatorem konferencji jest
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
W Bydgoszczy

Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja

kliknij w poniższy przycisk aby dokonać rejestracji

Przejdź do formularza
Zobacz program ramowy

Patroni honorowi

Organizatorzy

Partnerzy i sponsorzy

Bądźmy w kontakcie!

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.