I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Komitet honorowy:

1. Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, Rektor UKW
2. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Prof. dr hab.Ewa Zwolińska, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.