I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Komitet organizacyjny:

1. dr Joanna Lessing-Pernak
2. dr Małgorzata Wojtowicz-Dacka
3. dr Marta Kosiol
4. dr Helena Ostrowicka
5. dr Aleksandra Błachnio
6. dr Ewa Wojtynkiewicz, przewodnicząca
7. mgr Karolina Głogowska
8. mgr Kinga Mickiewicz
9. dr Anna Kobierecka-Dziamska
10. Marcin Chomiuk
11. Paweł Stopczyński

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.