I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Komitet programowy:

1. dr Katarzyna Lubiewska, przewodnicząca
2. dr Magdalena Miotk-Mrozowska, sekretarz
3. Prof. dr hab. Janusz Trempała
4. Prof. dr hab. Roman Ossowski
5. Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
6. dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw. UKW
7. dr Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. UKW
8. dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. UKW
9. dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. nadzw. UKW
10. dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. UKW
11. dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw. UKW

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.