I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Komunikat II

10 kwietnia 2015 roku, Bydgoszcz

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 29-30 października 2015 roku. Miejscem obrad będzie piękny budynek UKW Copernicanum przy ul. M. Kopernika 1 w Bydgoszczy.

Czekamy na Państwa zgłoszenia:
1. Wystąpień indywidualnych: referatów i plakatów.
2. Sympozjów.

Termin przesyłania zgłoszeń czynnych upływa:
15 czerwca 2015 r.
Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie konferencji:
www.konferencjaprzywiazanie.ukw.edu.pl
dostępnej również poprzez stronę
www.przywiazanie.pl
Adres korespondencyjny: przywiazanie@ukw.edu.pl

Udział czynny i bierny:
do 30 czerwca 2015 - 400 zł; doktoranci i studenci - 300 zł
do 30 sierpnia 2015 - 450 zł; doktoranci i studenci - 350 zł
od 31 sierpnia 2015 - 500 zł; doktoranci i studenci - 400 zł
Warsztat I (VIPP-SD) - 380 Euro
Warsztaty II (metodologiczny) lub III (kliniczny) - 300 zł; doktoranci i studenci - 200 zł
Warsztaty pokonferencyjne - darmowe

Opłaty prosimy wnosić na konto:
BANK ZACHODNI WBK S.A.
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
Ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
W tytule przelewu prosimy umieścić niezbędny identyfikator: przywiązanie.
W ramach opłaty uczestnicy otrzymują: materiały konferencyjne, obiady oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy

Pobierz treść komunikatu

Komunikat I

25 stycznia 2015 roku, Bydgoszcz

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 29-30 października 2015 roku.
Organizując tę konferencję mieliśmy na uwadze kilka celów, do których realizacji chcemy Państwa gorąco zaprosić:

1. Stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń dla badaczy przywiązania w Polsce oraz ich upowszechnienie poprzez: (1) organizację wspólnych sesji i sympozjów konferencyjnych prezentujących prowadzone w Polsce badania nad przywiązaniem; (2) przygotowanie polskojęzycznej monografii prezentującej tematykę przywiązania.

2. Upowszechnienie za granicą badań nad przywiązaniem prowadzonych w Polsce poprzez przygotowanie oraz rozpropagowanie w Internecie anglojęzycznego numeru Polskiego Forum Psychologicznego, z wybranymi raportami z badań prezentowanych podczas konferencji.

3. Zaproszenie do wymiany myśli wiodących badaczy przywiązania w Polsce i za granicą, takich jak Prof. dr hab. Mieczysław Plopa oraz Prof. Marinus H. van IJzendoorn.

4. Połączenie doświadczeń praktyków i teoretyków przywiązania oraz zaoferowanie warsztatów przedkonferencyjnych łączących obie perspektywy, w tym warsztatu VIPP-SD uprawniającego uczestników do stosowania programu interwencyjnego opartego na przywiązaniu w praktyce terapeutycznej, interwencyjnej i badawczej.

Wierzymy, że nasza konferencja obejmująca wąski, niemniej niesłychanie popularny praktycznie i teoretycznie przedmiot badań na świecie, przyjmie formę cykliczną i przyczyni się do większej centralizacji informacji na temat inicjatyw i badań nad przywiązaniem w Polsce oraz upowszechniania ich wyników w kraju i za granicą.

Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie konferencji:
www.konferencjaprzywiazanie.ukw.edu.pl
dostępnej również poprzez stronę
www.przywiazanie.pl

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.