I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Informacje dotyczące spraw programowych i organizacyjnych:
- Dyżur telefoniczny: dr Magdalena Miotk-Mrozowska, wtorek godz. 8:15-9:45 tel. (52) 37 08 431
- Kontakt mailowy: dr Ewa Wojtynkiewicz, email: przywiazanie@ukw.edu.pl
- Kontakt w związku z uczestnictwem w warsztatach: mgr Karolina Głogowska, email: karolina.glogowska@ukw.edu.pl

Informacje dotyczące spraw finansowych:
- Informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy UKW tel. (52) 34 19 204
- Informacje dotyczące płatności: dr Anna Kobierecka-Dziamska, email: akobierecka@ukw.edu.pl

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.