I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Opłaty:

Informacje dotyczące spraw finansowych:
- Informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy UKW tel. (52) 34 19 204
- Informacje dotyczące płatności: dr Anna Kobierecka-Dziamska, email: akobierecka@ukw.edu.pl

Uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania opłat za udział w konferencji
- Opłata Konferencyjna (udział czynny i bierny): od 31 sierpnia 2015 i w terminie konferencji - 500 zł; doktoranci i studenci - 400 zł
- Warsztat I (VIPP-SD) - 380 Euro
- Warsztaty II (metodologiczny) lub III (kliniczny) - 300 zł; doktoranci i studenci - 200 zł
- Warsztaty pokonferencyjne - uczestnictwo bezpłatne
- Bankiet – 50zł

Uwaga!
- Jeśli przelewu dokonuje uczelnia, konieczny jest dopisek za kogo uiszczana jest opłata (imię i nazwisko osoby w tytule przelewu).

- Faktury wystawiany wyłącznie na płatników (tj. osoby/instytucje dokonujące przelewu). Jeśli faktura ma być wystawiona na innego płatnika, w tytule przelewu wpisać należy NIP odbiorcy faktury.

Opłaty prosimy wnosić na konto:
BANK ZACHODNI WBK S.A.
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
UL. CHODKIEWICZA 30
85-064 BYDGOSZCZ
W tytule przelewu prosimy umieścić niezbędny identyfikator: przywiązanie.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują: materiały konferencyjne, obiady oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.