I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015Sprawozdanie z Konferencji

Miło nam donieść, że I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu zgromadziła 140 uczestników, a wśród nich wybitnych badaczy, reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne ośrodki akademickie i centra badawcze oraz liczną grupę praktyków. Uczestnicy konferencji reprezentowali:

• 7 naukowych ośrodków zagranicznych (reprezentowane kraje: Holandia, Ukraina, Wielka Brytania, Luksemburg, Niemcy, Australia, Republika Południowej Afryki);
• 13 polskich uczelni wyższych;
• 13 instytucji realizujących pomoc psychologiczną w obszarze problematyki więzi, takich jak m. in.: fundacje, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, ośrodki adopcyjne.

W ramach konferencji wygłoszono łącznie 51 referatów. Zgodnie z przyjętym programem konferencji odbyły się:
• 4 wykłady plenarne (w tym dwa wykłady gości zagranicznych);
• 6 sympozjów z udziałem zaproszonych dyskutantów;
• 6 sesji tematycznych;
• sesja plakatowa;
• 6 warsztatów konferencyjnych.

Zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami programowymi Konferencja umożliwiła realizację najważniejszych celów konferencji:
• Zaproszono do wymiany myśli wiodących teoretyków i badaczy przywiązania w Polsce i za granicą;
• Dokonano syntezy doświadczeń praktyków i teoretyków przywiązania oraz zaoferowano warsztaty konferencyjne łączące obie perspektywy, w tym warsztat VIPP-SD uprawniającego uczestników do stosowania programu interwencyjnego opartego na przywiązaniu w praktyce terapeutycznej, interwencyjnej i badawczej;
• Stworzono platformę wymiany myśli i doświadczeń dla badaczy przywiązania w Polsce oraz zaplanowano ich upowszechnienie poprzez: (1) organizację wspólnych sesji i sympozjów konferencyjnych prezentujących prowadzone w Polsce badania nad przywiązaniem; (2) przygotowanie polskojęzycznej monografii prezentującej tematykę przywiązania - w trakcie realizacji.
• Zaplanowano upowszechnienie za granicą badań nad przywiązaniem prowadzonych w Polsce poprzez przygotowanie i docelowe rozpropagowanie w Internecie anglojęzycznego numeru Polskiego Forum Psychologicznego, z wybranymi raportami z badań prezentowanych podczas konferencji.

Przypominamy przy tym, że czekamy na Państwa polsko- lub anglojęzyczne teksty do 31 grudnia 2015 roku.

        Miło nam również donieść, że dodatkową konsekwencją działań towarzyszących organizacji Konferencji jest rozpoczęcie prac związanych z tworzeniem Polskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem, które powstaje jako pierwszy narodowy reprezentant międzynarodowego towarzystwa będącego liderem skupiającym wiodących na świecie badaczy przywiązania the Society for Emotion and Attachment Studies (SEAS), którego oficjalnym czasopismem jest Attachment & Human Development. O formalnym założeniu stowarzyszenia, jego celach i korzyściach wynikających z członkostwa będziemy informować Państwa na niniejszej stronie oraz poprzez informację mailową, którą roześlemy uczestnikom I Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu.

        W związku z dużym zainteresowaniem z Państwa strony problematyką przywiązania zarówno wśród przedstawicieli środowiska naukowego, jak i środowiska praktyków podtrzymujemy nasze plany dotyczące kontynuacji przedsięwzięcia w niedalekiej przyszłości.

Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczny udział w Konferencji,
do zobaczenia!

W imieniu Organizatorów I Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu
Katarzyna Lubiewska oraz Ewa Wojtynkiewicz

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.