I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Aktualności

04-10-2015

Uprzejmie prosimy o weryfikację udziału w konferencji, a w przypadku rezygnacji prosimy o pilną informację na adres: przywiazanie@ukw.edu.pl

Uczestników sesji plakatowej uprzejmie prosimy o przygotowanie plakatu w formacie B1 (70x100cm). Zapewniamy stojaki na plakaty w formacie B1 o orientacji pionowej. Uprzejmie prosimy Uczestników sesji o przybycie kwadrans przed rozpoczęciem sesji i samodzielne umocowanie plakatu na stojaku

Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczysty bankiet w dniu 29.10.2015 o godz. 20.00. Bankiet odbędzie się w miejscu obrad, w Auli Koncertowej. Koszt udziału w bankiecie wynosi 50zł

Informujemy, że limit miejsc na I Warsztat przedkonferencyjny pt. Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) został wyczerpany, obecnie istnieje możliwość wpisania się wyłącznie na listę rezerwową. Ważne! Uczestników, którzy zadeklarowali udział w tym warsztacie uprzejmie prosimy o niezwłoczne uiszczenie opłaty w kwocie 1590zł (380 euro) najpóźniej do dnia 12.10.2015r. Informujemy, że brak wpłaty w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników warsztatu. Przypominamy, że warsztat I odbywa się w języku angielskim.

Nadal są wolne miejsca na II i III warsztat przedkonferencyjny (warsztat II pt. Analizy moderacyjno-mediacyjne w badaniach relacji rodzinnych i warsztat III pt. Dziecko z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w procesie integratywnej terapii relacji opartej na doświadczaniu miłości i wolności). Koszt udziału 300zł, obowiązują zapisy drogą mailową na adres: karolina.glogowska@ukw.edu.pl lub na miejscu w sekretariacie konferencyjnym, warsztaty II i III odbywają się w języku polskim.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pokonferencyjne. Bieżące informacje na temat oferty warsztatowej znajdą Państwo tutaj
Udział w warsztatach pokonferencyjnych jest bezpłatny. W sprawie warsztatów (zapisy, płatności) prosimy o kontakt z mgr Karoliną Głogowską pod adresem karolina.glogowska@ukw.edu.pl

Uwaga! Zmiana terminu warsztatów! Warsztaty pt. "Badanie mentalizacji za pomocą wywiadu AAI i Skali Funkcjonowania Refleksyjnego" mgr K. Depko oraz "Mentalizacja w procesie terapii wielorodzinnej" dr B. Treger, mgr A. Tomasiewicz odbędą się w czwartek w godz. 13.30-15.00.

Termin przesyłania zgłoszeń czynnych
15 czerwca 2015

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.