I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Wykłady plenarne

Wykłady plenarne konferencji zostaną wygłoszone przez czołowych badaczy przywiązania na świecie oraz w Polsce. Prof. Barbara Tryjarska wygłosi wykład na temat wzorów przywiązania partnerów a bliskości w związku i satysfakcji małżeńskiej. Prof. Barbara Józefik wygłosi wykład na temat przywiązania, narracji przywiązaniowych w terapii rodzin i par. Prof. Marinus H. van IJzendoorn wygłosi wykład na temat genetycznych i kontekstualnych uwarunkowań przywiązania, zaś członek jego zespołu dr Claudia Werner opowie o efektywności programu interwencyjnego opartego na przywiązaniu VIPP-SD, który będzie również przedmiotem warsztatów przedkonferencyjnych.

Prof. Marinus H. van IJzendoorn
Prof. Marinus H. van IJzendoorn

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.