I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Warsztat VIII: Uzależnienie od alkoholu z perspektywy teorii przywiązania – studium przypadku

Warsztat odbędzie się 30.10.2015 w godzinach 18:00-19:30 w UKW Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Celem warsztatu będzie zapoznanie uczestników z konceptualizacjami uzależnienia od substancji psychoaktywnych w paradygmacie psychodynamicznym, w tym zwłaszcza z perspektywy teorii przywiązania. Teorie te zakładają, że uzależnienie traktować można jako symptom szeroko rozumianej psychopatologii pacjenta. Teoria przywiązania podkreśla, iż uzależnienie od substancji psychoaktywnej może być traktowane jako bezpośredni lub pośredni efekt zaburzenia przywiązania, w konsekwencji czego substancja psychoaktywna staje się substytutowym obiektem, nową figurą przywiązania, czy bezpieczną bazą. Prezentowane w trakcie warsztatu studium pacjenta uzależnionego od alkoholu ukaże, w jaki sposób teorię przywiązania można wykorzystywać do pracy z pacjentem uzależnionym.

Warsztat będzie prowadzony przez dr Ewę Wojtynkiewicz z Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.