I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

Badania wykazują, że dwa wymiary zachowań rodzicielskich odgrywają istotną rolę w rozwoju i utrzymywaniu się problemów zachowania u dzieci: wrażliwość rodzicielska oraz dyscyplina. Program VIPP-SD jest efektem badań nad przywiązaniem i docelowo jest skierowany do rodziców oraz opiekunów dzieci od pierwszego do piątego roku życia. Jego zadaniem jest zmiana zachowań opiekuna/rodzica w zakresie wrażliwości i dyscypliny rodzicielskiej. W tym celu organizowanych jest kilka sesji treningowych, w trakcie których relacja opiekun-dziecko jest nagrywana i w oparciu o analizę zapisu szkoli się opiekuna (video-feedbeck) w zakresie: zwiększenia wrażliwości rodzicielskiej, adekwatnych do niej zachowań rodzicielskich, stosowania wspierającej ufność przywiązaniową dyscypliny wobec dziecka oraz promowania optymalnych z punktu widzenia przywiązania relacji opiekun-dziecko.

Program został opracowany przez badaczy z Centre for Child and Family Studies na Uniwersytecie w Leiden, w Holandii. Program VIPP-SD z powodzeniem jest stosowany na całym świecie (zobacz mapkę poniżej). Badacze pracujący w oparciu o program VIPP-SD pozostają ze sobą w stałym kontakcie w zakresie praktycznej aplikacji programu oraz badań naukowych.

Warsztat przedkonferencyjny będzie prowadzony przez dr Claudię Werner z Uniwersytetu w Leiden. Cena warsztatu obejmuje: uzyskanie certyfikatów od poziomu 0 do poziomu 2, pozwalającego na pełnienie roli zaawansowanego trenera VIPP-SD (zobacz opisy poziomów w Tabeli 1).
Warsztat odbędzie się w dniach 25-28.10.2015 w godz. 9:00-17:00.
Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.
Koszt: 1590 zł (=380 Euro + koszty obsługi finansowej i prowizja za transfer międzynarodowy)

Dr Claudia Werner
Dr Claudia Werner

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.leidenattachmentresearchprogram.eu/vipp/welcome/en/
https://www.facebook.com/pages/VIPP-Training-and-Research-Leiden-University/602289099812611
http://www.travbuddy.com/maps/6811714

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.