I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Analizy moderacyjno-mediacyjne w badaniach relacji rodzinnych

Warsztat odbędzie się 28.10.2015 w godzinach 13:00-18:00 w Instytucie Psychologii UKW, ul. L. Staffa 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Analizy moderacji, mediacji oraz moderacyjno-mediacyjne są wykorzystywane w badaniach po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, w jakim stopniu relacja pomiędzy zmienną zależną i niezależną zależy od trzeciej zmiennej lub wielu zmiennych modyfikujących ten związek (moderatorów), bądź też pośredniczących w tymże związku (mediatorów). Celem warsztatu jest poprowadzenie jego uczestników krok po kroku przez analizy moderacyjno-mediacyjne tak, aby w przyszłości byli w stanie sami je przeprowadzić w ramach swoich badań.

Uczestnicy warsztatu będą pracowali w oparciu o pakiety statystyczne SPSS oraz Środowisko R. Warsztat będzie opierał się na zadaniach wykonywanych przez uczestników warsztatu na własnych komputerach z zainstalowaną przed warsztatem wersją pakietu SPSS.

Od uczestników wymagana jest znajomość tylko pakietu SPSS (w podstawowym zakresie). Środowisko R jest darmowym pakietem, który umożliwi badanym prowadzenie analiz mediacyjno-moderacyjnych w oparciu o modelowanie równań strukturalnych. Instrukcje pobrania pakietu i innych materiałów z Internetu zostaną przesłane uczestnikom przed rozpoczęciem warsztatu. Warsztat zapewni szkolenie w zakresie podstawowej obsługi środowiska R oraz analiz moderacyjno-mediacyjnych w środowisku R oraz SPSS.

Dr Katarzyna Lubiewska
Dr Katarzyna Lubiewska

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.