I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Planowane publikacje

Planujemy dwie publikacje, które będą podsumowywały stan badań nad przywiązaniem w Polsce: Anglojęzyczny numer Polskiego Forum Psychologicznego, który zostanie upowszechniony w Internecie (np. na Research Gate) prezentujący wyniki wybranych badań nad przywiązaniem w Polsce.

Polskojęzyczna książka zbierająca badania dotyczące przywiązania w Polsce. Celem książki jest zebranie w jednej zwartej pozycji przeglądu większej ilości badań i wskazanie ośrodków, które zajmują się przywiązaniem w Polsce. Książka ma ukazywać aktualne wyniki badań naukowych oraz praktyczny wymiar stosowania wiedzy o przywiązaniu (część aplikacyjna prezentująca działania terapeutyczno-interwencyjne).

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.