I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Dziecko z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w procesie integratywnej terapii relacji opartej na doświadczaniu miłości i wolności

Warsztat odbędzie się 28.10.2015 w godzinach 13:00-18:00 w Instytucie Psychologii UKW, ul. L. Staffa 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Dziecko z zaburzeniami eksternalizacyjnymi w procesie integratywnej terapii relacji opartej na doświadczaniu miłości i wolności Warsztat poświęcony będzie zapoznaniu uczestników z metodami pracy klinicznej skoncentrowanej na relacji pomiędzy dziećmi z zaburzeniami eksternalistycznymi i ich rodzicami a wypracowanej i stosowanej w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy.

Prezentowana metoda pracy terapeutycznej opiera się na wybranych technikach czerpiących z różnych nurtów teoretycznych (teorii przywiązania, relacji z obiektem, uczenia się i modelowania) a zintegrowanych na płaszczyźnie koncepcji „między miłością i wolnością”. Jest to ujęcie dotyczące prawidłowego i patologicznego rozwoju self w obszarach zróżnicowanych pod względem doświadczania miłości i wolności (Lessing-Pernak, 2012).

W założeniu tej koncepcji rozwój psychiki dziecka przebiega prawidłowo, jeśli dziecko doświadcza miłości – akceptacji na poziomie emocjonalnym i behawioralnym oraz wolności versus kontroli czyli stawiania granic w sposób adekwatny do etapu rozwojowego.

Psychika wchodzi na ścieżkę patologizacji rozwoju, gdy proporcje stają się nieprawidłowe. Deficyt wolności i nadmiar przejawów miłości prowadzi na ścieżkę zniewolenia psychiki dziecka, zbyt duża wolność i nadmiar behawioralnych przejawów miłości tworzy obszar rozpuszczenia self. Nadmiar wolności i deficyt miłości – obszar zaniedbania, zagubienia self natomiast deficyty zarówno miłości jak i wolności prowadzą do unicestwienia self i rozwoju psychiki.

Uczestnicy warsztatu zostaną zapoznani ze studiami klinicznymi dzieci z obszarów patologizacji. Przedstawiony zostanie proces terapii wybranych dzieci. Uczestnicy zapoznani zostaną z zastosowanymi metodami pracy terapeutycznej, opartymi na zmodyfikowanej metodzie „Play Therapy” niedyrektywnej zabawy terapeutycznej, stworzonej przez Virginię Axline oraz na wykorzystaniu elementów PCIT (Parent-Child Interactive Therapy) autorstwa Mary Y. Brinkmeyer i Sheily M. Eyberg opartej na teorii przywiązania i socjalizacji oraz na zastosowaniu różnorodnych technik pracy z ciałem.

Joanna Lessing-Pernak
Joanna Lessing-Pernak

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.