I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Warsztat IV: Badanie mentalizacji za pomocą wywiadu AAI (ang. Adult Attachment Interview) i Skali Funkcjonowania Refleksyjnego (SFR).

Warsztat odbędzie się 29.10.2015 w godzinach 13:00-14:30 w UKW Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie ustrukturowanego wywiadu AAI (ang. Adult Attachment Interview) oraz Skali Funkcjonowania Refleksyjnego (SFR) jako narzędzi przeznaczonych do badania mentalizacji u osób dorosłych. Uczestnicy warsztatu zapoznają się ze schematem wywiadu AAI, wymaganiami i wskazówkami do jego przeprowadzenia oraz założeniami, które stanowią jego podstawę. Co więcej, udział w warsztacie będzie stanowić okazję do nabycia umiejętności zastosowania narzędzia. W trakcie warsztatu zaprezentowana zostanie Skala Funkcjonowania Refleksyjnego – narzędzie stanowiące tzw. golden standard w badaniu procesów mentalizacyjnych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kryteriami oceny poziomu zdolności do mentalizowania. Udział w warsztacie pozwoli również na nabycie wiedzy odnośnie możliwości zastosowania opisanych narzędzi w ramach badań naukowych oraz praktyki klinicznej

Warsztat będzie prowadzony przez mgr Karolinę Dejko z Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.