I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Warsztat VI: Interpretowanie zachowań niemowląt (przy pomocy skali NBAS) w kontekście rozwoju relacji przywiązaniowej

Warsztat odbędzie się 30.10.2015 w godzinach 18:00-19:30 w UKW Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Rozumienie zachowań nowonarodzonego dziecka jest ważnym aspektem budowania relacji między dzieckiem a opiekunem, zwanej relacją przywiązaniową. Rodzice, którzy dbają o dziecko, wrażliwie reagując na jego potrzeby czy wysyłane przez niego komunikaty za pomocą płaczu, pomagają mu w wykształceniu właściwego stylu przywiązania. Wielokrotnie powtarzane, codzienne doświadczenia, w których dominuje zrozumienie, troska i czułość są przez dziecko kodowane w pamięci utajonej tworząc matrycę funkcjonowania w bliskości i regulowania emocji. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z możliwością wykorzystania Skali Oceny Zachowań Noworodków NBAS T. Brazeltona w celu monitorowanie relacji w diadzie dziecko-rodzic oraz uwrażliwiania rodziców na sygnały wysyłane przez dzieci tak, aby potrafili oni właściwie odczytywać, interpretować i reagować na zachowania niemowląt. Stabilne reakcje opiekuna na zachowania odruchowe lub orientacyjne noworodka, pozwalają dziecku budować poczucie, że świat jest bezpieczny i przewidywalny.

Warsztat będzie prowadzony przez dr Małgorzatę Wójtowicz-Dacką z Katedry Psychologii Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.