I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

o Przywiązaniu

29-30 października 2015, Bydgoszcz

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

29 - 30 października 2015

Warsztat VII: Przywiązanie a somatyzacja- w świetle badań dotyczących relacji z matką dzieci z czynnościowymi bólami brzucha

Warsztat odbędzie się 30.10.2015 w godzinach 18:00-19:30 w UKW Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz.
Sprawdź jak dojechać komunikacją miejską lub samochodem.

Celem warsztatu jest skonfrontowanie stereotypowych założeń dotyczących związku występowania objawów somatycznych niewyjaśnianych medycznie u dzieci z nieprawidłowymi wzorcami funkcjonowania matki.

W oparciu o wyniki badania tej relacji w grupie dzieci z bólami brzucha i ich matek podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy trudności w budowaniu relacji przywiązania w rodzinie psychosomatycznej są uwarunkowane nieadekwatnym zachowaniem matki czy specyficzną wrażliwością dziecka? Analiza zagadnienia prowadzona będzie z uwzględnieniem procesów mentalizacji w relacji dziecka z matką.

Uczestnicy zapoznają się z propozycją rozszerzenia perspektywy w postępowaniu diagnostycznym wobec dzieci i młodzieży chorych psychosomatycznie.

Warsztat prowadzony będzie przez dr Izabelę Grzankowską, psychologa klinicznego z Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy

Projekt graficzny i wykonanie Paweł Stopczyński. Copyright © Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.Bydgoszcz 2015.